HISTORIA


I. Trudne początki (1946-1949)

Po zakończeniu II wojny światowej, która we Wrocławiu poczyniła ogromne zniszczenia materialne i wiązała się z dużym wyludnieniem wzmaganym przez systematyczne wysiedlanie ludności niemieckiej, do miasta zaczęli napływać nowi mieszkańcy.
Organizację szkolnictwa średniego we Wrocławiu powierzono w pierwszych dniach lipca dr. Franciszkowi Jankowskiemu - polonijnemu działaczowi i nauczycielowi związanemu od wielu lat z Wrocławiem. 4 września 1945 r. odbyła się inauguracja roku szkolnego w I Państwowym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Poniatowskiego 9, w budynku po byłej niemieckiej średniej szkole żeńskiej. Jej pierwszym dyrektorem został właśnie F. Jankowski.

Jednym z ważnych elementów wychowawczych i scalających grupę młodzieży z różnych krańców Polski przedwojennej stał się sport szkolny. Pierwsze posiedzenia Koła Sportowego odbyło się 21 grudnia 1945 r. Opiekunem został nauczyciel wychowania fizycznego mgr Edward Damczyk (1910-1984). Jest to postać szczególnie godna uwagi. Przed wojną czynny zawodnik - Mistrz Polski w sztafecie 4x100 m, rzucał dyskiem, pływał w barwach AZS. W czasie wojny trafił do Wrocławia na przymusowe roboty. Tutaj poznał swoją przyszłą żonę, z którą razem działał w Polskiej Organizacji Konspiracyjnej OLIMP. Aresztowany trafił do obozu koncentracyjnego w Mauthausen, gdzie przebywał 3 lata. Po wyzwoleniu, zgodnie z wojennym postanowieniem, wrócił do polskiego Wrocławia i podjął pracę w szkole przy ul. Poniatowskiego.
Jego zapał, umiejętności organizacyjne oraz niekłamany autorytet sprawiły, iż Szkolne Koło Sportowe stało się organizacją wiodącą w szkole. Początkowo podzielone na trzy sekcje (siatkówka, koszykówka i piłka ręczna), rozwijało się bardzo prężnie. Dzięki pracy i zaangażowaniu uczniów, w miejscu zawalonego gruzami ogródka, wybudowano boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę, bieżnię lekkoatletyczną, także uporządkowano salę gimnastyczną.

W tej atmosferze narodził się pomysł powołania do życia szkolnego klubu sportowego (obowiązujące przedwojenne przepisy o szkolnictwie zabraniały młodzieży szkolnej przynależności do klubów poza szkołą). Powstał on wiosną 1946 roku z inicjatywy ówczesnego wizytatora szkolnego Zbigniewa Skrockiego (1908-1972) oraz Edwarda Damczyka i przyjął nazwę Międzyszkolny Klub Sportowy "Juvenia". Pierwszym prezesem został dyrektor I LO - Franciszek Jankowski, a sekretarzem Tadeusz Doliński (uczeń I LO i członek klubu, później znany działacz sportowy i dziennikarz sportowy "Gazety Robotniczej", zm. 2003 r.). Oprócz nich w skład zarządu weszli przedstawiciele poszczególnych sekcji.

Klub skupiał młodzież szkolną z całego Wrocławia. W momencie zawiązania posiadał 5 sekcji: piłki nożnej, piłki ręcznej, piłki siatkowej, piłki koszykowej i lekkoatletyczną.
Pracą trenerską zajmowali się: E. Damczyk i A. Demczenko. W pracy pomagali starsi zawodnicy.

Od początku wytężona praca trenerska połączona była z działalnością na rzecz całego środowiska sportowego. Istniejący już we Wrocławiu Okręgowy Związek Piłki Ręcznej, który skupiał trzy dyscypliny, tj. piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę, powierzył Juvenii zorganizowanie 10 listopada 1946 r. pierwszych zawodów o Mistrzostwo Wrocławia w piłce siatkowej. W imprezie tej, skupiającej wszystkie kategorie wiekowe, młodzież z Juvenii doszła do półfinałów. W kolejnych Mistrzostwach Siatkówki Wrocławia zespoły męski i żeński zajęły II miejsca.
Do wyróżniających się siatkarzy ówczesnego zespołu należeli: Z. Zwierzański, Okólski i A. Spiżewski, a w roku następnym dołączyli do nich późniejsi członkowie kadry narodowej w siatkówce - A. Piechura i B. Zięba.
Wśród wyróżniających się koszykarzy pierwszego okresu "Trybuna Dolnośląska" wymieniała takie nazwiska jak: M. Dzidzik, Chłodziński, B. Błaszczyk.
W latach 1947-1949 zawodnicy MKS Juvenia wielokrotnie startowali z powodzeniem w imprezach sportowych, zwłaszcza organizowanych dla młodzieży.

Mimo wielu osiągnięć sportowych MKS Juvenia pod koniec 1949 roku przestał istnieć. Głównym powodem takiej sytuacji była reorganizacja sportu polskiego, w którym zabrakło miejsca na pion szkolny w sporcie i konieczność podporządkowania klubów zrzeszeniom sportowym. Większość zawodników koszykówki i siatkówki oraz trener E. Damczyk przeszli do I KS (późniejsze Ogniwo - Ślęza). Dr Franciszek Jankowski w sierpniu 1949 r. został zmuszony do rezygnacji z funkcji dyrektora I LO.

Pomimo tak krótkiego okresu istnienia Klub przyczynił się znacznie do wzmocnienia sportu we Wrocławiu. Wielu wychowanków zostało znanymi sportowcami, reprezentantami kadry narodowej, a później działaczami i trenerami. Z tym okresem związane są takie nazwiska jak: A. Piechura, Z. Zwierzański, J. Świątak, H. Romanowski, J. Terlecki, M. Wróblewski, K. Zasucha, B. Kocan-Zięba, B. Błaszczyk, Z. Wołoszan, R. Olchowy i inni.

Warto w tym miejscu choćby jednym zdaniem wspomnieć o największym rywalu MKS "Juvenia" w latach 1947-1949 jakim był powstały w 1947 r. Międzyszkolny Klub Sportowy "Czarni". Powstał on na bazie Liceum Komunikacyjnego i Liceum Budowlanego i skupiał młodzież szkół zawodowych. W klubie tym działały sekcje piłki siatkowej dziewcząt i chłopców, piłki ręcznej, koszykówki chłopców, lekkoatletyczna i wioślarska. Po reformie sportu w 1950 r. MKS "Czarni" przeszedł pod opiekę federacji budowlanych przyjmując nazwę KS "Budowlani".

II. Międzyszkolny Klub Pływacki "Juvenia" (1953-1969)

W roku 1953 przy Zrzeszeniu Sportowym "Zryw" powstała sekcja pływacka. Początkowo zajęcia w tej sekcji prowadzone były przez Janinę Mularczyk, a następnie Zdzisława Naborczyka.
Od 1954 szkolenie prowadził Waldemar Szymanek, a jego pomocnikami byli starsi zawodnicy Roman Chomiak i Witold Bieszczanin. Praca tych szkoleniowców przyczyniła się do stworzenia mocnej sekcji pływackiej - jednej z najlepszych drużyn młodzieżowych w Polsce.
Przy sekcji pływackiej istniała również odnosząca sukcesy drużyna piłki wodnej.

Kolejnym ważnym wydarzeniem w dziejach Klubu było utworzenie w 1957 roku Szkolnego Związku Sportowego (SZS), którego podstawową komórką stały się międzyszkolne kluby sportowe. Jednym z nich stała się wydzielona ze "Zrywu" sekcja pływacka, która z inspiracji W. Szymanka przybrała nazwę Międzyszkolny Klub Pływacki "Juvenia", nawiązując tym faktem do dobrych tradycji jakie wniósł w rozwój sportu szkolnego we Wrocławiu MKS "Juvenia".

W niedługim czasie MKP "Juvenia" Wrocław stała się liczącym klubem na pływackiej mapie Polski. Pierwsze sukcesy sekcja, a później klub odnotował w roku 1955 zajmując III miejsce w punktacji klubowej na Mistrzostwach Polski Młodzików.
Jednym z pierwszych wychowanków był Andrzej Werner, który w wieku 17 lat, w 1958 roku ustanowił rekord Polski w pływaniu na 200 m st. grzbietowym. W tym samym roku spory sukces odniosła drużyna piłki wodnej zdobywając wicemistrzostwo Polski juniorów.
W 1959 r. najlepsi zawodnicy odeszli do nowopowstałej sekcji pływackiej WKS "Śląsk", a MKP zaczął budować nowy zespół młodzieżowy.
Po wyjeździe z Wrocławia W. Szymanka głównym szkoleniowcem został Roman Chomiak. Praca szkoleniowa, którą prowadził wspólnie z Włodzimierz Gogolewskim przyniosła spodziewane efekty. Dużą pomocą była selekcja dokonywana podczas nauki pływania przez F. Czyżewską.
Od 1964 roku zaznacza się wyraźny prymat na Dolnym Śląsku pływających dzieci z Juvenii. Zawodnicy klubu coraz częściej stają na podium. Wśród nich wyróżniają się: E. Galera (dwa rekordy Polski na 400 i 800 m st. dow.), A. Zielski, K. Antoniak, E. Wolniak, E. Labocha, M. Mistecki, T. Kopyciński.
Z tych czasów biorą się późniejsze sukcesy takich zawodniczek jak K. Antoniak czy K. Neczak. W latach 1964-69 Klub nie miał właściwego sobie odpowiednika w Polsce jeśli chodzi o ilość posiadanych sukcesów drużynowych.
W roku 1966 MKP "Juvenia" drużynowo odniósł szereg znaczących sukcesów:
- Mistrzostwo Polski SZS
- Mistrzostwo Polski Młodzików (10 złotych, 5 srebrnych i 3 brązowe medale)
- Mistrzostwo Dolnego Śląska Dzieci
- Mistrzostwo Dolnego Śląska Młodzików.
Równie imponująco wyglądały indywidualne sukcesy najlepszych zawodników:
- Ewa Galera pobiła rekord Polski seniorów na 800 m st. dowolnym i tym samym zdobyła tytuł Mistrzyni Polski Seniorek. Zdobyła również 2 medale na 400 i 200 m szt. dow. Występowała w reprezentacji Polski w zawodach w Moskwie, Budapeszcie i Dreźnie.
- A. Zielski - trzykrotny mistrz Polski młodzików na 200 i 400 m st. zmiennym i 100 m grzbietowym.
- Krystyna Antoniak - zdobyła mistrzostwo Polski młodziczek na 200 m st. zmiennym oraz dwukrotnie wicemistrzostwo na 400 m st. zm. i 200 m st. klasycznym.
- E. Wolniak - dwukrotna mistrzyni młodzików na 100 i 200 m st. klasycznym, reprezentantka Polski w zawodach międzynarodowych.
- E. Labocha - zdobyła 3 medale na Mistrzostwach Polski Młodzików (1 złoty na 100 m st. dowolnym, srebrny na 50 m st. dow. i brązowy na 200 m st. zmiennym).
W roku 1967 w Klubie trenowało 91 zawodników. W kolejnym roku ilość szkolonej młodzieży systematycznie wzrastała do stanu 129 zawodników.
W roku 1968 zawodnicy MKP "Juvenia" ustanowili 5 rekordów Polski seniorów oraz 25 rekordów Polski młodzików, a na mistrzostwach Polski młodzicy zdobyli 28 medali (12 złotych, 10 srebrnych i 6 brązowych). Podobnie zaczął się 1969 rok, kiedy to Krystyna Antoniak została najlepszą pływaczką w Polsce bijąc 3 rekordy Polski.

Szkolenie odbywało się na obiektach MZK przy ul. Teatralnej w oparciu o SP 71 przy ul. Podwale. Tam powstały pierwsze klasy sportowe założone przez R. Chomiaka - kontynuacja szkolenia odbywała się na bazie IX LO przy ul. Piotra Skargi.
Sytuacja szkoleniowa była bardzo trudna głównie ze względu na brak wystarczających godzin na basenie. Np. w 1968 r. zawodnicy mieli do dyspozycji tygodniowo tylko 3 godz. basenu 25 m i 11 godz. 20 metrowego.

W roku 1969 Wrocław z wynikiem 57 punktów zajmuje II miejsce w krajowym bilansie sezonu pływackiego, przegrywając zaledwie jednym punktem z Warszawą. Z 57 wrocławskich punktów zdecydowaną większość, bo aż 40 zdobyli pływacy z Juvenii zdecydowanie wyprzedzając I KS ŚLĘZA (9 pkt.) i KS PAFAWAG (8 pkt.).
Tytuł najlepszej pływaczki Polski uzyskała Krystyna Antoniak, która pobiła 3 rekordy Polski (100 m st. mot, 200 m st. mot i 400 m st. zm.). MKP "Juvenia" został uznany za najlepszą sekcję w kraju.

Rok 1969 to kolejna reforma sportu szkolnego, w wyniku której Klub został włączony w skład Międzyszkolnego Klubu Sportowego działającego przy Szkolnym Wojewódzkim Ośrodku Sportowym (MKS-SWOS), stając się jedną z jego sekcji.

III. MKS IUVENIA WROCŁAW - NARODZINY POTĘGI (1969-1980)

Przełom lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych dwudziestego stulecia wywołał, z inicjatywy władz sportowych, zmiany w systemie współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży w kraju.
Zasadniczym elementem tych zmian było podjęcie decyzji o organizacji corocznej, centralnej imprezy sportowej, w której rywalizować miała młodzież z całej Polski w kategoriach wiekowych juniora oraz juniora młodszego.
Dotychczasowy system rozwijania zainteresowań i uzdolnień sportowych młodzieży szkolnej, oparty w głównej mierze na ciężkiej pracy i ogromnym zaangażowaniu grupy pasjonatów, oddanych bez reszty swoim poczynaniom, bez oglądania się na właściwe zabezpieczenie finansowe, organizacyjne czy sprzętowe prowadzonej działalności, wymagał przeprowadzenia zasadniczych zmian strukturalnych w celu sprostania nowemu systemowi rywalizacji sportowej.
Wychodząc naprzeciw tym wymogom, sportowe i oświatowe instytucje m. Wrocławia działając w ścisłym porozumieniu, podjęły decyzję o stworzeniu, w oparciu o już istniejące sekcje młodzieżowe w różnych ośrodkach, silnego międzyszkolnego ośrodka sportowego mającego za zadanie, oprócz rozwijania sportowych zainteresowań uzdolnionej ruchowo młodzieży szkolnej z terenu miasta, prawidłową organizację i prowadzenie podstawowego szkolenia sportowego, zmierzającego do osiągnięcia czołowej pozycji Wrocławia w systemie współzawodnictwa, zarówno na szczeblu regionalnym, jak i krajowym, a także zasilanie odpowiednich sekcji wrocławskich klubów, przygotowaną do wysokiego wyczynu sportowego młodzieżą.
Bazę dla tworzonego klubu stanowił działający przy Szkolnym Wojewódzkim Ośrodku Sportowym - Międzyszkolny Klub Sportowy, który swym działaniem obejmował takie dyscypliny sportu jak: wioślarstwo, kajakarstwo, pływanie, piłka nożna, piłka siatkowa dziewcząt i chłopców oraz koszykówka chłopców.

Ogłoszony w drugiej połowie 1969 roku z inicjatywy dyrektora SWOS Andrzeja Kułagi wśród działaczy, trenerów i zawodników konkurs na nazwę MKS-u rozstrzygnął, że klub przyjął spośród dwóch zgłoszonych propozycji: Iuvenia i Parasol, właśnie tę pierwszą. Niewątpliwie duży wpływ na to miał fakt włączenia jeszcze w roku 1969 do MKS-u Międzyszkolnego Klubu Pływackiego Juvenia. Klub przyjmując tę właśnie nazwę miał nawiązywać do pięknych tradycji jakimi mogła szczycić się sekcja pływacka.
Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 9 listopada 1971 podjęto kluczową, w historii klubu decyzję: przekształcenie klubu w stowarzyszenie kultury fizycznej i sportu.
Opracowano i przyjęto statut klubu oraz wybrano 13 - osobowy Zarząd Klubu na czele z Prezesem Stanisławem Marcińcem - wicekuratorem KOS we Wrocławiu, Komisję Rewizyjną oraz Sąd Koleżeński. Sekretarzem Klubu został wieloletni działacz sportu szkolnego Tadeusz Zawisza.
Znamienną datą w historii klubu był również dzień 25 listopada 1971 r. kiedy to klub poprzez wpisanie do rejestru stowarzyszeń i związków Prezydium Rady Narodowej m. Wrocławia uzyskuje osobowość prawną.
W tym samym również dniu zawarto porozumienie pomiędzy Kuratorium Okręgu Szkolnego, a ZO SZS i Wrocławskim Komitetem Kultury Fizycznej i Turystyki określającym zasady finansowania klubu.
Kuratorium udostępniło nieodpłatnie klubowi obiekty sportowe znajdujące się w Szkolnym Schronisku Wycieczkowym przy ul. Na Grobli dla potrzeb sekcji sportów wodnych oraz pomieszczenia (tamże) na warsztaty, biura i siedzibę klubu. Przekazano również klubowi sprzęt sportowy oraz środki transportu. Ponieważ klub nie dysponował żadnymi własnymi obiektami zabezpieczającymi prowadzony cykl szkoleniowy, treningi, jak również zawody odbywały się w salach gimnastycznych szkół, basenach szkolnych oraz obiektach wynajmowanych.
Opracowany plan rozwoju klubu na lata siedemdziesiąte przewidywał objęcie szkoleniem sportowym uzdolnionej młodzieży, w oprócz wymienionych już wcześniej dyscyplinach sportowych, również w akrobatyce sportowej, łyżwiarstwie figurowym, podnoszeniu ciężarów, koszykówce dziewcząt (z powodu braku bazy i odpowiedniej kadry szkoleniowej sekcje te po krótkim działaniu uległy rozwiązaniu), a nawet łucznictwie, kolarstwie czy szermierce (nie powołano sekcji w tych dyscyplinach).
Główny ciężar szkolenia skupiał się jednakże w tym okresie na sekcjach: wioślarskiej, kajakowej, judo, lekkiej atletyki, pływackiej, piłki nożnej, piłki ręcznej, oraz piłki siatkowej dziewcząt i chłopców.

Odpowiednio prowadzona praca szkoleniowa oraz właściwa selekcja przyniosła w wielu sekcjach spodziewane efekty sportowe. Największe sukcesy odnosiły sekcje sportów wodnych: kajakowa i wioślarska.
Mimo, że warunki treningowe odbiegały dalece od ideału (brak odpowiednio wyposażonej siłowni, brak przystani z prawdziwego zdarzenia oraz urządzeń do prawidłowego procesu odnowy po intensywnym treningu), sekcje odnosiły największe sukcesy w swojej historii (dominacja wioślarzy na krajowych torach regatowych w latach 1976-80 - trenerzy A.Lubański i H.Nowak; pierwsze miejsce drużynowo kajakarzy w Letnich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej i Akademickiej w 1974 r. czy trzecie miejsce drużynowe na IV OSM w 1975 i VII OSM w 1978 r. - pod kierunkiem m.in. trenera Zygmunta Kurczyńskiego)
Wysokim poziomem pracy i dobrymi wynikami wyróżniały się również sekcje: lekkiej atletyki (indywidualne sukcesy zawodników prowadzonych przez Jerzego Maciantowicza i Jana Więckowicza), pływania (zawodnicy trenerów Romana i Heleny Chomiak, Leszka Drogonia i Jerzego Janiczka), piłki siatkowej dziewcząt i chłopców (obie zajęły IV miejsce w MP Juniorów w 1974 r. - trenerzy Gertruda Kopral i Jan Czubko), piłki ręcznej chłopców (mistrzostwo Polski juniorów w 1979 r. - trenerzy Mieczysław Netreba i Leszek Pasieka) czy judo (IV miejsce drużynowo na IV OSM w 1975 r.), a zespoły piłkarzy nożnych i koszykarzy dominują w rozgrywkach lig wojewódzkich.
Wysoka pozycja poszczególnych sekcji w krajowych rozgrywkach mistrzowskich znalazła również swoje przełożenie na pozycje zajmowane przez klub w Ogólnopolskich Spartakiadach Młodzieży, którego szczytowym osiągnięciem w tych latach było zajęcie szóstego miejsca na V OSM w 1978 r. oraz ósmego na VI OSM w 1979 r.

IV. "ZŁOTE" LATA OSIEMDZIESIĄTE (1981-1995)

Początek lat osiemdziesiątych zapoczątkował istotny przełom w działalności klubu,
Nowe kierownictwo Juvenii na czele z Marianem Orłukowiczem (prezes urzędujący) Januszem Sztylerem (szef szkolenia) oraz Mariuszem Przywarą (szef biura) postawiło przed sobą bardzo ambitny cel: stworzenie z MKS Juvenia najlepszego klubu szkolnego oraz czołowego klubu szkolącego młodzież w Polsce. Celowi temu podporządkowano przede wszystkim reorganizację w systemie szkolenia oraz funkcjonowania poszczególnych sekcji sportowych Klubu.
Zainicjowana zmiana pokoleniowa kadry szkoleniowej poprzez zatrudnienie w klubie wielu szkoleniowców młodego pokolenia, w dużej mierze będących wychowankami Juvenii, powołanie do życia nowych sekcji (skoki do wody, akrobatyka, trójbój nowoczesny, koszykówka dziewcząt) czy też zmiany w strukturach poszczególnych sekcji poprzez ograniczenie działalności jednych i rozszerzenie działalności innych, w oparciu o większą liczebnie podstawę szkolenia z wykorzystaniem naturalnej bazy w szkołach podstawowych, miały w niedługim czasie przynosić pozytywne efekty.
Nie mając do dyspozycji praktycznie jakiejkolwiek własnej bazy sportowej, zarówno do treningów, jak i organizacji zawodów, działalność szkoleniową oparto o wykorzystanie wspomnianych już szkolnych sal i basenów oraz obiektów wynajmowanych m.in.: hale sportowe AWF, Uniwersytetu i Akademii Medycznej, przystań wodną Szkolnego Schroniska Wycieczkowego przy ul. Na Grobli, strzelnicę, stadion lekkoatletyczny oraz basen pływacki WKS Śląsk, baseny MZK i przy ul. Wejherowskiej, siłownie OSiR Fabryczna i Stare Miasto.
Patronat Klubu w II Liceum Ogólnokształcącym - szkole sportowej, umożliwił prowadzenie szkolenia z wykorzystaniem bazy stanowiącej własność tej szkoły na zasadach partnerskich.
Przeniesiono główną siedzibę Klubu ze Szkolnego Schroniska Wycieczkowego przy ul. Na Grobli (z pozostawieniem tam całej bazy techniczno-gospodarczej: magazyny, warsztaty szkutnicze i samochodowe, hangary na łodzie wioślarskie i kajakowe) do Technikum Mechaniczno-Elektrycznego przy ul. Młodych Techników w celu zapewnienia lepszej i dogodniejszej komunikacji z poszczególnymi ośrodkami szkoleniowymi.
Główny ciężar finansowania działalności Klubu przyjęła na siebie Wojewódzka Federacja Sportu. Dużą pomocą i opieką wspierały: Kuratorium Oświaty i Wychowania, Wydział Młodzieży Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego i Szkolny Związek Sportowy.
Działalnością szkoleniową objętych było rocznie w dziesięciu sekcjach sportowych blisko 1 500 dzieci i młodzieży z wrocławskich szkół podstawowych i średnich.

Takie działania kierownictwa Klubu oraz wysiłek i zaangażowanie szkoleniowców i zawodników nie mogły nie przynieść efektów w postaci dobrych wyników sportowych.
Począwszy od 1980 r. tj. od czasu wprowadzenia klasyfikacji systemu współzawodnictwa sportu młodzieżowego, w którym Juvenia uplasowała się na 18 miejscu w Polsce, Klub corocznie zaliczał się do ścisłej czołówki krajowej w sporcie młodzieżowym Najwyższą lokatę udało się osiągnąć w roku 1986, kiedy to na ponad 1 000 sklasyfikowanych klubów Juvenia zajęła 6 miejsce w Polsce w klasyfikacji łącznej sportu młodzieżowego, w tym trzecie miejsce w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży oraz szóste w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.
Wyprzedziły nas w tym czasie tylko takie potęgi sportowe jak: Legia Warszawa, Zawisza Bydgoszczy, AZS-AWF Warszawa czy WKS Śląsk Wrocław.
W klasyfikacji klubów międzyszkolnych, zrzeszonych pod egidą SZS, przez lata zajmowaliśmy zdecydowanie pierwsze miejsce. W makroregionie dolnośląskim daliśmy się wyprzedzić jedynie Śląskowi Wrocław. W wielu dyscyplinach jak wioślarstwo, kajakarstwo, skoki do wody, piłka ręczna chłopców czy koszykówka dziewcząt potrafiliśmy wygrywać klasyfikację ogólnopolską, a w innych plasować się w ścisłej czołówce.
W punktacji łącznej klubów obejmującej klasyfikację systemu współzawodnictwa młodzieżowego za lata 1980-1991 MKS Juvenia uplasowała się na 9 pozycji w Polsce.

Okres lat osiemdziesiątych w całej historii klubu zaznaczył się wieloma bardzo dobrymi wynikami, a także najbardziej rozbudowaną dotychczas ilością posiadanych sekcji. Przełom lat 80. i 90. XX w., zapoczątkował okres głębokich przemian polityczno-społecznych w kraju.
W zmieniającej się rzeczywistości działacze i trenerzy próbowali zachować tożsamość klubu i utrzymać stan posiadania oraz miejsce w ścisłej czołówce sportu młodzieżowego. Pogarszająca się sytuacja gospodarcza państwa miała istotny wpływ na realizację finansowania kultury fizycznej i sportu.
Ilość posiadanych sekcji oraz ich potrzeby zaczęły przerastać możliwości finansowe Klubu. Nagła komercjalizacja bazy sportowej, szczególnie w kontekście braku własnych obiektów, tworzyła barierę trudną do pokonania. Ograniczone dotacje z WFS oraz polskich związków sportowych, postępująca inflacja oraz nierównomierny napływ przydzielonych środków finansowych w sposób znamienny zaczęły wpływać na prowadzenie działalności szkoleniowej. Klub przyjął zasadę priorytetu dla imprez centralnych (MPJ, MPJM czy MMMI).
Przygotowania zawodników do startu, ich udział w zawodach oraz zakup podstawowego sprzętu sportowego, pochłaniały większość skromnego budżetu.
Koncentracja wysiłków całego pionu szkoleniowego oraz samych zawodników nie poszła na marne, a utrzymanie wysokiej pozycji w klasyfikacji sportu młodzieżowego było osiągnięciem optymalnym w stosunku do posiadanych możliwości finansowych i organizacyjnych.

Postępująca utrata mecenatu Kuratorium Oświaty nad Klubem, zmiany organizacyjne w resorcie oświaty odsuwające sprawy sportu szkolnego na dalszy plan, potęgujące się problemy w pozyskiwaniu bazy szkoleniowej, związane z ogromnymi kosztami wynajmu obiektów sportowych, wpłynęły w sposób znaczący na zahamowanie rozwoju, bądź funkcjonowania poszczególnych sekcji sportowych Klubu. Przeprowadzona w roku 1995 reorganizacja sportu szkolnego na terenie miasta Wrocławia doprowadziła do likwidacji wielu z nich. 

V. CZASY NAJNOWSZE - DALEJ DO PRZODU (1995-2006)

Po roku 1995 działalność Klubu ogranicza się do istnienia 2 sekcji: pływania i judo.
Przetrwanie sekcji pływackiej jest możliwe dzięki bazowaniu na obiektach i szkoleniowcach dwóch szkół podstawowych, SP 46 i SP 72, które posiadają własne pływalnie. Dzięki zaangażowaniu ich dyrektorów sportowych, którymi byli Helena Chomiak i Janusz Świtecki, zawodnicy Juvenii odnoszą sukcesy, a sekcja jest jedną z wiodących sekcji pływackich młodzików i juniorów w Polsce. Dalej jednak brakuje perspektyw szkolenia w ramach Juvenii zawodników kończących szkołę podstawową, co nie pozwala Klubowi na zajmowanie wysokich pozycji w systemie sportu młodzieżowego.
Judo po reorganizacji Klubu nawiązuje ścisłą współpracę z KS Gwardia Wrocław, która w połączeniu z korzystaniem z obiektów szkolnych pozwala na stabilizację procesu szkoleniowego sekcji i w niedługim czasie osiąganie coraz lepszych wyników.

Zmienia się zupełnie sposób finansowania klubu. Zostaje nawiązana współpraca z rodzicami, którzy przejmują na siebie sporą część kosztów funkcjonowania Klubu. Ich pomoc jest konieczna zwłaszcza w zakresie finansowania wyjazdów na zawody i zgrupowania oraz zakupu sprzętu i strojów sportowych. Pomoc państwa i władz lokalnych ogranicza się do wsparcia grupy zawodników posiadających już sukcesy i dofinansowywania szkolenia oraz imprez na najwyższym poziomie.

Trudnym doświadczeniem dla Juvenii, podobnie jak i całego Wrocławia, staje się powódź w roku 1997. Pod wodą na kilka tygodni znalazły się pomieszczenia klubowe, co powoduje zniszczenie dokumentacji wraz z archiwum. Zniszczona zostaje również spora część pamiątek oraz sztandar.
Zalana pływalnia w SP 46 przez długi okres czasu jest wyłączona z użytku, co komplikuje szkolenie pływackie. Pomimo tych trudności nie ustaje praca szkoleniowa i organizacyjna, na pomoc pływakom z SP 46 przychodzą Miejskie Zakłady Kąpielowe z ulicy Teatralnej oraz dyrekcja SP 72 umożliwiając kontynuację procesu szkoleniowego w tym trudnym okresie.
W roku 1997 , mimo kłopotów z bazą szkoleniową z inicjatywy Ewy Czerniawskiej powstaje nowa sekcja pływania synchronicznego.
Rok 1999 to kolejna reorganizacja polskiej oświaty i utworzenie szkół gimnazjalnych. Dzięki współpracy władz klubu z dyrekcją Zespołu Szkół nr 18 powstaje klasa pływacka w Gimnazjum nr 37 przy ul. Młodych Techników. Mogą w niej kontynuować szkolenie absolwenci klas pływackich wrocławskich szkół podstawowych - szkolenie odbywa się na pływalni sąsiedniej SP 46.
Rok 1999 to również zmiany we władzach Klubu. Prezesem zostaje Sławomir Kownacki, a wiceprezesem urzędującym Grzegorz Widanka. Kontynuację dotychczasowych prac zapewniają m.in. pozostający w Zarządzie Helena Chomiak-Migasiewicz, Mariusz Przywara i Janusz Świtecki od wielu lat związani z Juvenią.

W roku 2000 MKS Juvenia Wrocław włącza się aktywnie w organizację "Milenijnej Sztafety Pływackiej 1000x50", która odbyła dla uczczenia 1000-lecia Wrocławia. Zmagania pływaków trwały 12 godzin 11 minut i 3 sekundy. Wyczyn ten został wpisany do "Księgi Rekordów Guinessa".

Poszukiwania alternatywy dalszego rozwoju kariery sportowej dla szerokiej rzeszy pływaków szkolonych w MKS Juvenia Wrocław skłania Zarząd do decyzji o reaktywowaniu w roku 2002 sekcji trójboju nowoczesnego, która wraz ze wzrostem poziomu sportowego zawodników przekształciła się w sposób naturalny w sekcję pięcioboju nowoczesnego.
Podobne przesłanki, połączone z dużym zainteresowaniem dyscypliną u zawodników, leżą u podstaw powstania sekcji triathlonu w roku 2004.

Po roku 2000 wzrasta zainteresowanie władz miejskich sportem młodzieżowym. W roku 2004 Urząd Miejski Wrocławia uruchamia program Młodzieżowych Centrów Sportu (MCS) mający na celu pomoc w dalszym szkoleniu klubom wykazującym się osiągnięciami na arenie ogólnopolskiej. MKS Juvenia Wrocław otrzymuje certyfikat MCS w następujących dyscyplinach: pływanie i judo, a od 2005 roku również pięciobój nowoczesny.
Wspomniane środki połączone z dotacjami celowymi na organizację imprez i szkolenia pozwalają zabezpieczyć podstawy funkcjonowania Klubu.

Kolejna zmiana Zarządu Klubu w 2004 roku i pojawienie się nowych postaci m.in. sekretarza Adama Samuela wiąże się z rozwojem organizacyjnym Klubu. Klub powraca do pierwotnej nazwy MKS JUVENIA Wrocław. Wkrótce pojawia się strona internetowa www.juvenia.pl, której zadanie to integrowanie wielosekcyjnego Klubu i promowanie jego osiągnięć. Klub podejmuje się organizacji wielu imprez sportowych.
Dobrze układa się współpraca z Biurem Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego Wrocławia i Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz władzami właściwych polskich i okręgowych związków sportowych.
Również władze związków sportowych doceniają zdolności i zaangażowanie działaczy z wrocławskiej Juvenii. W listopadzie 2004 roku trener pływania i Wiceprezes Klubu Grzegorz Widanka zostaje wybrany Wiceprezesem Polskiego Związku Pływackiego, a miesiąc później Prezes Sławomir Kownacki - były zawodnik sekcji judo Juvenii i aktualny sędzia międzynarodowy - wybrany został członkiem Zarządu Polskiego Związku Judo. Ponadto we władzach związkowych zasiadają: Karolina Dubiel (Autonomiczny Komitet Pływania Synchronicznego przy PZP) oraz Zbigniew Zamęcki (Przewodniczący Rady Trenerów PZJudo).
Wysokie zdolności organizacyjne działaczy klubowych uwidaczniają się również przy organizacji wielu imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym:
- Memoriał Marka Petrusewicza - zawody pływackie
- Puchar Polski w Dwuboju i Trójboju Nowoczesnym
- Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych w Judo
- Puchar Polski Młodziczek i Młodzików w Judo
- Ogólnopolskie Zawody Klasyfikacyjne w Czwórboju Nowoczesnym
- eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Pływaniu Synchronicznym
- Mistrzostwa Polski SZS w Judo
- Dni Olimpijczyka - zawody pływackie
- Memoriał Romana Chomiaka (wcześniej Puchar VOLVO) - zawody pływackie
- Dolnośląskie Zawody Aquathlonowe o Puchar Prezesa MKS JUVENIA Wrocław.
Działacze, szkoleniowcy i sympatycy Klubu zawsze stają na wysokości zadania, a często wyznaczają nowe standardy jakości, które są wzorem dla działaczy z innych klubów.

W roku 2005 Zarząd podejmuje decyzję o rozpoczęciu przygotowań do obchodów 60-lecia Klubu, które staną się okazją do przedstawienia dorobku i roli jaką MKS JUVENIA Wrocław odegrała we wrocławskim i polskim sporcie młodzieżowym. Głównym ich nurtem jest organizacja szeregu imprez sportowych, m.in. Mistrzostw Polski w Czwórboju Nowoczesnym, Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Judo i XVII Memoriał Marka Petrusewicza.

Materiał powstał na podstawie pracy "Międzyszkolny Klub Sportowy JUVENIA Wrocław w latach 1946-2006 (zarys historii)" opracowanie: Mariusz Przywara i Adam Samuel wydanej z okazji obchodów 60-lecia MKS JUVENIA Wrocław w roku 2006.


Zachęcamy również do zapoznania się z artykułem poświęconym historii sekcji pływackiej MKS JUVENIA Wrocław, który ukazał się w piśmie "Pływanie" nr 11/2005 pt."Szkoła sportu szkołą życia"