WŁADZE


Władze Klubu wybrane na kadencję 2008-2011 na Walnym Zebraniu Członków
MKS JUVENIA Wrocław w dn. 04.02.2008 r.


Prezydium Zarządu:

Prezes: Sławomir Kownacki

Wiceprezes urzędujący: Grzegorz Widanka (mail: )

Wiceprezes ds. oświaty: Helena Chomiak-Migasiewicz

Wiceprezes ds. sportu: Zbigniew Zamęcki

Wiceprezes-Sekretarz: Adam Samuel (mail: )


Członkowie Zarządu:

Jerzy Królik

Wojciech Piotrowski

Mariusz Przywara (członek specjalny do spraw prawno-administracyjnych)

Janusz Świtecki

Andrzej Tryba

Witold Wasilewski


Członkowie Komisji Rewizyjnej

Roman Bizunowicz

Robert Poniatowski

Janusz Sztyler


Członkowie Sądu Koleżeńskiego

Karolina Dubiel – pływanie synchroniczne

Tomasz Nietubyć – triathlon

Bartłomiej Zamęcki – judo